Styrelse/kontakt

Ordförande:Göran Edvardsson070-236 13 85
Vice ordförande:Jan Liljeroth070-311 46 66
Sekreterare:Göran Hylander070-248 63 68
Kassör:Barbro Edvardsson073-420 21 02
Övriga:Benny Karlsson070 - 363 64 38
Sthezi Gustavsson070- 680 31 20
Kontaktperson:Gösta Bergman070 - 341 62 21
Ersättare:Hans Eriksson
Niklas Andersson