Aktuellt

Årsstämma

Den planerade årsstämman den 14 april  blev inställd på grund av corona. Det är inte planerat någon nytt datum för årsstämma. Eventuellt blir det ingen stämma förrän april 2021.

Vattendragsregister

Vattendragsregister finns tillgänglig, kontakta ordförande. Nytt vattendragsregister planeras att göras och sedan läggas ut på hemsidan.

 

fisk2
Här åker fisken i vattnet