Aktuellt

Årsmöte

Den planerade årsstämman på Bångbro Herrgård den 14 april 18:00 är inställd. Information om ny tid sker i god tid på hemsidan och i Väsman Runt.

Premiär i Andtjärn

Den planerade premiären den 8 februari är uppskjuten på grund av för tunn is. Tillåtet att fiska från 1 april.

 

fisk2
Här åker fisken i vattnet