Aktuellt

Vattendragsregister finns tillgänglig, kontakta ordförande. Nytt vattendragsregister planeras att göras och sedan läggas ut på hemsidan.

Första fiskisläppet blir den 6 maj.

 

fisk2
Här åker fisken i vattnet