Aktuellt

Vattendragsregister finns tillgänglig, kontakta ordförande. Nytt vattendragsregister planeras att göras och sedan läggas ut på hemsidan.

Isättning av regnbåge i Gås- och Andtjärn i månadsskiftet maj/juni.

Lördagen den 3 augusti försäljning av fiskekort till förmån för Världens barn. Försäljning av korv 10 kr och dryck 10 kr vid Andtjärn kl. 10 till 15.

fisk2
Här åker fisken i vattnet