Aktuellt

Vattendragsregister finns tillgänglig, kontakta ordförande. Nytt vattendragsregister planeras att göras och sedan läggas ut på hemsidan.

Den 29 november släpptes 140 st. gullspångsöringar med en total vikt på 140 kg i And- och Gåstjärn.

fisk2
Här åker fisken i vattnet