Översikt

karta 2011

Årskortet gäller för alla vatten, förutom de som har inplanterad fisk och är ”Put n’ Take” – vatten. Dessa har egna kort, som gäller per dygn.

Bredsjön och Rällssjön ingår i Dammens Fiskevårdsförening, se https://www.facebook.com/DammensFiske/

Översikt i pdf-format